facebook
Загадката за находчивия евреин

По време на Втората световна война на границата между Германия и Швейцария имало мост. Като охрана стоял немски часовой. Той застрелвал всеки евреин, който се опитвал да премине от Германия в Швейцари…