facebook
Бабината притча

Баба ми ни разказваше следната притча: “Имаме една уста и две уши, значи трябва повече да слушаме, отколкото да говорим. Но очите ни, които също са две, са разположени по-високо от ушите, затова…