facebook
Мигрант, емигрант или имигрант?

Вероятно половината средностатистически граждани не знаят как правилно да употребяват мигрант, емигрант или имигрант. Това са три сходни по звучене, но различни по значение думи, които често се употре…