facebook
Ако сутрин се събудиш до…

Ако си жена и събуждайки се сутринта, отвориш очи и видиш пред себе си:  • съвършено непознат мъж – значи вчера си изкарала добре рождения си ден. • мрачен мъж – в живота ти не се е промен…