facebook
Устройство на женския главен мозък

Лежа си сутринта, не притеснявам никого, трябва да стана, но не желая категорично. И тогава из кухнята се чува глас, в който се улавя мек камбанен звън и успокояващия шум на вълните: – Скъпи, от…