„Не бързайте и всичко ще се нареди“. Законите на Вселената, които трябва да знаете

Искате да постигнете успех? Тогава научете тези закони на Вселената! Ако искате нещо, Вселената ще ви помогне. Тя живее по свои собствени закони, които не бива да се пренебрегват.  Закон на Божествено…