Как се е появил символът на изобразяване на сърцето?

Защо символът, с който е популярно сърцето, няма нищо общo с вида на анатомичното сърце? Сега ще разберем. Има две хипотези за възникването на този символ. Привържениците на първата сравняват сърцето …