Куриозни исторически факти

Опитите да се изчисли продължителността на мирното развитие на човечеството води до печални резултати: през последните 3 хиляди години само 240 години не са били помрачени от някоя война. Скицата на З…