Защо точно канарчетата се използвали в мините?

Един от най-ранните начини за откриване на газ в мините бил да се използват в качеството на газоанализатори канарчета. Канарчетата са много чувствителни към газове и умират дори от малки примеси във в…