Произход на някои от най-разпространените суеверия

Отворен чадър на закрито е на нещастие Счита се, че това суеверие произлиза от времето на фараоните в Древен Египет, но повечето историци смятат, че то всъщност произхожда от викторианска Англия. През…