Ако злодеите на „Дисни“ бяха победили

В приказките накрая побеждава винаги доброто. Но ето какво би станало, ако бе обратното и тържествуващи всъщност бяха злодеите. Малката русалка 101 далматинци Спящата красавица Красавицата и звярът Сн…