Игра с цветовете от Lawrie Brown

Може и да не се замисляме, но цветовото възприятие играе огромна роля в живота ни. Често именно „на око“ ние определяме качеството на предметите и свежестта на продуктите. Фотографът Lawri…