Йерархията в мафията

Организационната структура на Коза ностра е повече от впечатляваща: 1. Capo di Tutti Capi („Бос на босовете“) – главата на всички семейства. В момента има само един човек, който е см…