Най-невероятните музеи в света

Музеите – колективните пазители на паметта , културата и историята, които съхраняват и излагат хилядолетни образи, предмети и епохи. Като институции те „консервират“ духа на времето и го пренася…