Писма от фронта за същественото

Малки пожълтели триъгълници, миришещи на барут, вехти страници с избелели мастилени петна. Писмата от фронта и до днес се съхраняват надеждно от много семейства и се предават като реликва на бъдещите …

Писма на немски войници до вкъщи

Във войната няма победители. Губещи са всички. Усетете суровия ужас на войната чрез тези писма на немски войници от Източния фронт: „Сталинград е добър урок за немския народ, жалко само, че тези…