Смях в пощата

Отидох до пощата. Опашката се състоеше от около 30 души, като всеки седеше на гишето по 10-15 минути. Или горе-долу, за половин час минаваха по трима души. Пред мен беше дядо на 70 години. Внезапно то…