Първата копирна машина Xerox

Пред вас е първата черно-бяла копирна машина Xerox 914, създадена през 1959 г. и тежаща 294 килограма. Машината изглежда внушително, но силно отстъпва по възможности на днешните цветни принтери, които…