Пътуването във времето е реалност

Историята на човечеството показва, че през всички етапи на неговото съществуване се случват огромен брой необясними явления, събития и открития. Тези обстоятелства са довели не само до различни теории…