Една доста нелепа реклама

Ако се замислим, рекламите напълно отразяват нравите и порядките на своето време. А това е реклама от 1798 на компанията Pears Transparent Soap, която произвеждала сапун. Твърди се, че някои необразов…