Фантазията на човешкия мозък

Нека направим един експеримент. Погледнете тези снимки. В първите няколко секунди виждате ли голотата? Човешкият мозък е толкова невероятен, че може да види дори невидимото,  непознатото и да дорисува…