Стани умен с тези думи

Няколко думи, които ще ти помогнат да се идентифицираш като умник: Априори – знание, което е получено, независимо от опита и практиката. Де-факто – съществува фактически, но не е оформено …