Невероятни парадокси

Малко са сложни, но ще се опитаме да ги разберем… Парадоксът за всемогъществото Този парадокс гласи, че ако някой е всемогъщ, той може да създаде такава ситуация, в която е неспособен да направи…