Записки на нероденото

    … И престанете да прилепвате ухо до корема на мама и да задавате идиотския въпрос! Престанете! Момче ли съм или момиче? Момче съм, момче! Или пък съм момиче? Опитай ти да се оправи…