Кратка история на политическия преход

Две неща ни дават представа за безкрайност: престоят на Станко Йовчев в ЦСКА и българският политически преход. Резюмирахме това, което се случи през последните години в политиката, като нарочно пропус…