20 от най-яките вицове за Чък Норис

 Когато фактите говорят, и Чък Норис мълчи: Веднъж Чък Норис изял 4 костенуки. Когато се изходил, те вече можели да говорят и владеели карате. Чък Норис не скача, той поглежда гравитацията и тя си сме…