Чети и реви. Известни писатели обясняват любовта.

Казват, че всеки я е изпитвал, но никой не знае какво всъщност е. Литературата от векове изучава човешката душа и може би в нея е скрит ключът. Ето какви са опитите на писателите от последните 400 год…