facebook
Какво се случи в последните 10 минути?

Какво се случва с всекиго от нас? А какво става около нас? И то само в последните 10 минути. Любопитни факти, за които малко хора се замислят: На света се родиха 2580 бебета. От тях 1110 са обречени д…