Защо буквите на клавиатурата не са в азбучен ред?

На първите пишещи машини, изобретени от Кристофър Шоулс, буквите върху клавишите били подредени по азбучен ред в две редици. Можело да се печата само с главни букви, а цифрите 0 и 1 изобщо ги нямало &…