facebook
По-силна от преди

Спомням си как седях в задния двор. Беше вечер, помня защото беше тъмно и виждах премигващите в бяло и червено светлини на прелитащите самолети. Аз пушех и говорих с Него и копнеех да съм на мястото, …

Съзнанието – великата загадка

Знаем, че се намираме в съзнание. Или пък не? Нека опитаме да си обясним какво е съзнанието. В много учебници, енциклопедии и книги се казва, че това е висша психическа дейност, присъща само на човека…