facebook
Инспектор Варник: котка под дъжда

– Ето този негодник! Той обезобрази моето мъниче! Сега, сега, инспекторе. Ще ви разкажа как стана всичко. Слушате ли ме, инспекторе? Стоя под дъжда, тоест не, седя, а чакам дъждът да спре. И изв…

Инспектор Варник и великият “ловец”

В една от вилите в края на град З. се заселил някой си Алфредо ди Мейро. Благодарение на приятния си вид и аристократичните си маниери успял да спечели благоразположението на най-влиятелните личности …