facebook
Евнусите: митове и реалност

Каква е била ролята на евнусите в историята на Изтока и Запада? Самата дума “евнух” произлиза от древногръцкото “охраняващия ложето” и наистина обозначавала “безопасния&#…